( )

 

  1992  

 

 

 

 

 

 

 
 

ʲ 

   ˸ . 

    .

     .

     .

Ѳ

²

̲

˲

ʲ